گم شده ام

 من در واژه هایم گم شده ام

             کیست که مرا پیدا کند

کیست که به من بفهماند
                  این واژه ها فقط واژه اند

این کلمات فقط کلمه اند
                      این حرفها فقط حرفند

برای رسیدن به نهایت
                    باید گام هایم را جایی متمرکز نکنم

باید بشتابم به سوی حضور
                        به سوی بودن ها و شدن ها

چگونه به خود بفهمانم
      که تکرار واژه ها سدی است به روی رسیدن به هدف

دست یابی به هدف ممکن است

                    اگر فقط با واژه ها بازی نکنیم

نشدن ها تا ابد باقی خواهند ماند

                  وغیر ممکن ها هیچ وقت ممکن نخواهند شد
اگر روزی یادمان برود

                    که برای شدن ها باید حرکت کرد

برای ممکن ساختن ها

                   باید با صداقت گام برداشت

یاقوت خام بفهم که روزی خسته خواهی شد

         از در جا ماندن وتلاش نکردن برای چیزهای محال

          

/ 1 نظر / 8 بازدید
فریوگ

*** به سایت ما سر بزنید. محصولات مناسب برای بزرگسالان است ***