پناه هق هق

رویای من باش عاشقانه

در هجوم درد و نفرت

تک پر، آغوش من باش

هم صدا و هم نگاه

از آن من باش

گر تمام ناامیدی ها به سر آمد

تو تنها، پناه هق هق من باش

/ 2 نظر / 19 بازدید

رویای من باش عاشقانه.......

میثم

سلام. قشنگ بود... شما لینک شدین