بی خبر می ری تنها

من که با تو زمزمه سر دادم

من که عشقم و برات رو کردم

من که قلبم مهمون قلبت شد

من که صدام و با تو هماهنگ کردم

اینه رسم مهمون نوازی

می زارم می ری بدون هیچ حرفی

آره تنهایی رو من دوست داشتم

سکوت زمزمه هام و من دوست داشتم

 

اما با اومدنت تو بوی که عزیز شدی

نه تنهایی نه سکوت تو بودی که بهترین شدی

اما رفتی بی وفا بدون هیچ آه و صدا

کاش بهم میگفتی واسه چی بی خبر می ری تنها

 

نگفتی که بی قلبم می میرم

شاید می دونستی که من می میرم

ولی من باز نمی دونم که چرا تو رفتی

گناهم و نگفتی بی خبر تو رفتی

تو که می گفتی لحظه هات بی من بدترینه

پس چه جوری لحظه هاتو می سازی بهترین!

بیا برگرد می دونم گناهم عاشقی

بیا برگرد عاشقی گناه قشنگیه

      

/ 0 نظر / 11 بازدید