زندگی در لحظه ها

دیگر مرا مجالی نیست
                       صحبت از بودن و نبودن نیست

هر چه است از آن من است

                   هرچه نیست رویای من است

بودن ها را نادیده گرفتم
                          نبودن ها را آرزو کردم

زندگی را فردا دانستم

                    امروز را پلی برای رسیدن به آن فنا کردم

هر روز برای رسیدنم به فردایم تباه شد
                   فراموش می کردم که امروز فردای دیروزم بود

زندگی همان لحظه ایستکه نفس می کشی

                        زندگی همان نقطه ای است که در آن قدم بر می داری

زندگی کن در لحظه ی بودنت

                  زندگی کن در نقطه ای که هستی

نه !  آرزوی نقطه ی بعد نه
                      برنامه ی حالت را بچین

فردا ممکن است طلوع نکند
                     و غروب المروز آخرین غروبت باشد

پس  سر علم کن و لذت ببر
                      از طلوع و غروب قشنگ زندگیت

                                

/ 3 نظر / 6 بازدید
saeed

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................

saeed

khobe vali ye ahange khobam mikhad

اسماعيل

عاشقه تم با اين شعرات