تلنگر

                                

شکفتن لحظه ایست در گذر زندگی

                                      و زندگی توان پاسخ دادن به لحظه ها

لحضه هایی که می آیند و می روند

                                وچقدر زیباست شکفتن به موقعه ی لحظه ها

کاش تک تک لحظه ها درست تداعی میشد

                                  و ما را در حسرت خود وا نمی گذاشت

ودر پس زندگی آه نشد ها را نمی کشیدیم

                                 و با وجود درست شدن ها تصمیم می گرفتیم

و یادمان باشد که حقیقت های قشنگ رویاهایی بودن

                                   که با درست شدن لحظه ها ظاهر شدن

و ما را برای درست شدن هایشان فرا خواندن

                                 فرا خوانی که شاید همه منتظرش هستیم

 ولی وقتی به وقوع می پیوندد
                               یادمان می رود که روزی خواستارشان بودیم

و آنها را به فکاهت می گیریم

                            کاش هیچ وقت فراموشی به سراغ مان نمی آمد

 و در تلاطم دریای زندگی پیش می رفتیم

                                        وتلالو زندگی سراپایمان را فرا می گرفت

          

/ 2 نظر / 11 بازدید
saeed

__________@@@@@@___________@@@@@ _______@@@________@@_____@@_______@ ________@@___________@@__@@_______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___________________@@@@@@@ __@@@@@@@@@_________________@@@@@@@ __@@______________________________________@@ _@@_________________@@@@@________________@@ _@@________________@@@@@@_______________@@ _@@@______________@@@@@@______________@@@ __@@@@_____________@@@@____________@@@@ ____@@@@@@______________________@@@@@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@_____________@@ ________@@@________@@@____________@@ ________@@@______@@@__@__________@@ _________@@@_____@@@___@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________________@ ____________________@ _____________________@ _هزاران شاخه گل تقديم تو__@ ___دوست مهربونم________@ ______________________@____@@@ ____________@@@@___@@__@__@ _____________@____@@_@__@__@ ______________@@@____@_@@@

اسماعيل

واقعا تلنگريدم [گل][قلب]