جام رو بومه بی تفاوتی حرومه

 رو بومه دلواپسی ها نشستم

               دلم خالی شده از هرچی بوده

کجا رفته نگاهام بی تفاوت

          از اون جا بعد اون روز بر نگشته

تو بودی همدم و یار خودت روزی

          از اون روز دیگه تنها شدی تو

تک و تنها تو جمع دلواپسی

               شراب عشق رو لباته

کدوم عشق از شراب سرچشمه داره

           نه اون عشق نیست که تو چشمات سوار

شراب عشق دیدنی نیست، خوردنی نیست

          تو حسِ تو وجود تو دلته

همونجایی  که عشق پا می زاره

              هنوزم خالیه جای پاش باقیه

جای پایی که تو خیال اومده، رفته

              همش تردیدِ، عشق تو دل من

دلم خالی شده از هرچی بوده
 

           رو بومه دلواپسی ها نشستم

هنوزم جام روبومه

        با اون نگاه بی تفاوت شبونه

       

 

       

/ 1 نظر / 13 بازدید
اسماعيل

فداي مهربونيات چه ميكني با سرنوشت دلم واست تنگ شده بود اين نام رو واست نوشت