نمی بخشمت

نمی بخشمت واسه بوسه های عاشقانه ات

نمی بخشمت واسه بودن هایی که گفتی هیچ وقت به نبودن تبدیل نمیشه

نمی بخشمت واسه دادان لحظه هایی بهم گه فکر کردم حقیقتن

نمی بخشمت واسه احساسی که گفتم عشثن

نمی بخشمت واسه تمام عواطفی که برات خرح کردم

نمی بخشمت واسه ی دنیایی که فکر کردم خود عشق

نمی بخشمت واسه عمرم که عاشقانه بود واسه تو

نمی بخشمت واسه عشقی که یادم دادی

نمی بخشمت واسه احساس که فقط با تو داشتم

نمی بخشمت چون من فکر میکردم فقط تویی که عشق منی

نمی بخشمت چون رفتنت وادارم کرد هرکی بیاد و یه چیز بگه

نمی بخشمت چون رویاهام دارن میگیرن

نمی بخشمت چون احساسم و دارن میگیرن

نمی بخشمت چون میخوان عشق و با یکی دیگه تجربه کنم

نمی بخشمت چون دیگه نمیتونم دوباره به نقطه ی اول برسم

نمی بخشمت چون دیگه نمیتونم اعتماد کنم به دنیای ادم هایی که میگن دوسم دارن

 

/ 2 نظر / 44 بازدید
fatima

نمی بخشمت واسه بودن هایی که گفتی هیچ وقت به نبودن تبدیل نمیشه نمی بخشمت چون احساسم و دارن میگیرن نمی بخشمت چون دیگه نمیتونم دوباره به نقطه ی اول برسم در کل نمی بخشیم والاااااااا قشنگ بود[قلب]

معین

نمرت 20 ه