خورشید من

خورشید من امشب افول کرد
          رویای من در هم فرو ریخت

وهم و خیال وهم و خیال است
         آرزوها تنها سرابند

سراب هایت را دوست داشتم
         از آنها برای خود زندگی ساختم

طوری گفتی و تعریف کردی برام
        که باور کردم زمزمه های عاشقانه ات را

افسوس و صد افسوس مرا
         که دنیایم را ندیدم و به دنیای تو آمدم

دنیای که امروز مرا از آن بیرون کردی
         دنیای که نقشه هایت را من می کشیدم

به من گفتی برو از دنیایم
             دنبال دنیای خودت گفتی برو

حال کجا روم دنیایم کو؟؟؟؟؟؟
             دنیای که روزی همه ی زندگیم بود

با فراخوان تو از او گریختم
             حال چه دنیایی، کجاست دنیایم!!!!!!

 

/ 6 نظر / 13 بازدید

donyat nist?nakone rafte fil bokoshe???????????????ey filkosh[خنثی]

فاطیما

قشنگ بید دنیا کجایی که هر چه دل تنگم می گوید تو فرار می کنی سکوت می کنم در غربت تنهایی های خویش بدون هیچ خواسته ایی از دنیا !!!

Arman

اين روزگار فقط عاشق كشي بلده،مراقب باشين[افسوس]

Roya

khili ziba bod:Xx

اشکان

خیلی خوب بید