رفتن من

 

رفتن من

                  یه عبور                         

                          یه سکوته

                                  یه رهایی توی زندون
                                                              یه تمنای دوباره واسه بودن

یه دلیل عاشقانه واسه خوندن

                            یه نسیم صاف و ساده واسه از خود بی خود شدن

                                                                    یه حضور تو لحظه ی نبودن
                                                                                                 یه سکوت تو نغمه های موندن
یه دروغ تو اوج صداقت
                  یه نگاه تو لحظه ی شک و تردید

                                                      یه عبور بی سرانجام
                                                                      یه انتها توی لحظه ی شروع
یه غرور واسه موندگاری
                        یه بها برای بی کلامی

رفتن من
          واسه دوباره موندن
                         واسه دوباره خوندن
                                                   واسه دوباره گفتن
                                                                          واسه دوباره شنیدن

واسه اینکه ببینم
                 واسه اینکه زندگی کنم

پس می رم بی صدا
                               تابرگردم تو انتظارت

                    

/ 1 نظر / 11 بازدید
علی

سلام شعر زیبایی بود آفرین[گل][لبخند][دست][دست][دست]