دلبستگی

دل دیوانه از عشق گله کردی

از پر پر شدنت هی گلایه کردی

گفتی نقص این دنیا شده جدایی

همبستگی دو دل و بعد، جدایی!

/ 1 نظر / 17 بازدید
محمد

.در تبصره های جانماز پدر جا زدن بند یکم است بند دوم، یادگیری من بند سوم تجربه است سمبولیک مردن، سمبولیک رفتن لفظ قلم حرف زدن است حرف بچه است قیچی نکن پاهای اسب نگاهت را اسب رم شده از شیهه های وحشی بی خبر است