سکوتم

سکوتم ناشی از عشق و غرور
                           

             دل من همدم پتک شرور

وقتی نیست این چشما همدم بارون
 

          وقتی هست این نگاه گیج و حیرون

می گفتم با خودم تا وقتی دنیاست

                  چشاش نور و چراغ راه فرداست

می گفتم با خودم ای کاش بدونه

              که زندگی بی اون برام حرومه

وقتی که رویام به ته می رسه
 

           صدای اونه که تو گوشم می پیچه

من شدم عاشق اون

          اون بی خبر از عشق من

من دلم مال اونه

        اون بی خبر از این دل دیونه

خبرش بدم بهش بگم

       نه! اگه بره! تنها می شم

زخم این دل قشنگه با اون

        اما دل تو موت بی اون

/ 0 نظر / 5 بازدید